Hier zijn de verschenen dagelijkse krantjes van 2016 te downloaden.

Dit jaar is het thema "Reis door de tijd". 
Het krantje heet dan ook: "De Tijdreiziger". 

Nummer 1 is het informatieblad dat is uitgedeeld voorafgaand aan de start van het KVW. 

In dit informatieblad is het telefoonnummer van de contactpersoon voor verloren of gevonden voorwerpen, verloren geraakt. Dit had moeten zijn: 06-30582711.
Eerste gevonden voorwerp dus. 

Ook is één onzer sponsors niet DeHorrenschop.com maar DeHorrenshop.com. 

De nummering gaat vervolgens zo: maandag 2, dinsdag 3, woensdag 4, donderdag 5, laatste dag vrijdag 6. 

De krantjes worden pas op de website geplaatst nadat de geprinte versie is uitgedeeld. Dit gebeurt dagelijks aan het eind van de KVW-dag; elke deelnemer ontvangt een krantje. 

Online staan alle foto's in kleur!

OPROEP AAN DE OUDERS/VERZORGERS omtrent het plaatsen van foto's: 
Doorheen de dag worden foto's gemaakt van de activiteiten. Een paar daarvan worden afgedrukt in het dagelijkse krantje. De rest wordt hier op de website geplaatst.
Als u NIET wilt dat foto's van uw kind online worden geplaatst, willen wij dit graag van u vernemen. Neem dan contact op met de hoofdleiding.

 

Extra Informatie uitstapje Steinerbos

Krantje 1

Krantje 2

Krantje 3

Krantje 4

Krantje 5

Krantje 6